Haluatko mukaan luomaan kestävämpää elämää? Oma Maa on kumppanuusmaatalouden sekä ekologisen viljelyn periaatteita noudattava ruokaosuuskunta, jokssa on mukana sekä tuottajajäseniä että ruokajäseniä. Tarvitsemme mukaan ihmisiä, jotka jakavat unelmamme paremmasta huomisesta. Osallistumalla  Oma Maan toimintaan olet konkreettisesti kehittämässä kestävää vaihtoehtoehtoa tulevaisuuden ruoantuotannolle olemalla osa kestävää paikallista ruokajärjestelmää.

Kumppanuusmaatalous

Osuuskunnan toiminta perustuu kumppanuusmaatalouteen (community-supported agriculture eli CSA), jossa tuotanto vastaa jäsenyhteisön yhteisiin tarpeisiin ja kykyyn kehittää tuotantoa parhaalla katsomallaan tavalla. Kumppanuusmaatalous on paikallisen maanviljelijän ja paikallisten ihmisten muodostama yhteisö. Viljelijä ei myy tuottamaansa ruokaa tukulle ja sieltä eteenpäin kaupan ketjulle, vaan suoraan ihmisille.

Kumppanuusmaatalous toimii hyvin siksi, että kumppanuus yhdistää aktiivisesti ihmiset, viljelijät ja maatilat. Oman ruoan viljelijä ja maa, jossa ruoka kasvaa, kannattaa tuntea! Me Oma Maassa uskomme, että ruoantuotannon tulisi edistää sekä ihmisten että planeetan hyvinvointia. Suhteemme luontoon sekä se, miten käytämme maata, määrittelee tulevaisuutemme. Maailma muuttuu syömällä!

Ohessa linkki KSL-opintokeskuksen tekemään videoon, jossa Oma Maan viljelijä Jukka Lassila kertoo kumppanuusmaataloudestä sekä avaa myös laajemmin ekologisuuteen ja ruoan tuotantoon liittyviä aiheita.

Kumppanuusmaatalous – Lassilan tila

Oma Maa on myös palkittu parhaana suomalaisena solidaarisuustalouden käytäntönä vuonna 2015. Ohessa palkintoon liittyen tehty video, joka on osa eurooppalaista Sustainability and Solidarity in Economy – hanketta.

Kokonaisvaltainen muutos kohti kestävää elämäntapaa

Oma Maa toimii Lassilan luomutilalla ja pyrkii luomaan tilasta kestävän elämäntavan kokonaisuuden, joka toimisi ainutlaatuisena esimerkkinä kestävälle ruoantuotannolle.

Ympäristöä ja ihmisiä kunnioittava ruoantuotanto

Ruoantuotantomme perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun permakulttuuriin ja paikallisten luonnonresurssien tehokkaaseen kierrättämiseen. Ekotehokkuuden perustana on mahdollisimman monipuolinen tuotanto.

Ruoantuotanto  on luonnonmukaista (luomu) ja tapahtuu paikallisesti. Tuotanto ja  tuotteet mukailevat vuodenaikoja. Tuotannon aine- ja energiavirtoja pyritään kehittämään suljetummiksi ja näin välttämään riippuvuutta muiden alueiden ja ihmisten luonnonvaroista. Tuotanto tapahtuu pientiloilla niiden toimintaedellytyksiä kehittäen.

Viljelemme kaikkea mitä haluamme

Peltoviljelyn avulla tuotamme palko- ja öljykasveja sekä viljaa. Näistä tuotteista jalostamme helposti käytettäviä ja ravitsevia tuotteita jäsentemme tarpeisiin. Hyvin suunnitellun viljelykierron avulla saamme myös sidottua merkittävän määrän hiilidioksidia maaperään ja annamme näin oman panoksemme ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Vihannesviljelyä harjoitamme pääsääntöisesti kaista-kateviljelynä, joka parantaa maaperää ja lisää sen pieneliötoimintaa sekä sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja typpeä.

Hedelmä ja marjantuotantoamme olemme perustaneet alueille, jotka eivät sovellu muuhun ruoantuotantoon. Kivisille moreenimäille perustettujen metsäpuutarhojen suurempaa sadontuottoa joudumme vielä muutaman vuoden odottamaan, mutta hieman maistiaisia olemme jo vuosittain saaneet.

Viljelijä Jukka Lassila

Ravinnehuolto

Tilamme ravinnehuoltoperustuu biologisen typensidonnan lisäksi vesistönkunnostustoimenpiteistä saatavan biomassan kompostointiin ja näin saamme käännettyä ravinnevirran vesistöstä pelloille.
Tilallamme käytettävä energia koostuu tällä hetkellä tuulisähköstä, puusta ja öljystä. Tulevaisuuden suunnitelmissamme on päästä myös energiantuotannon osalta omavaraisiksi ja ensiaskeleilla vähentää öljyn kulutus minimiin.

Mahdollisuus mielekkääseen elämiseen

Tällä hetkellä toimintamme perustuu suureksi osin ihmisten vapaaehtoiseen työpanokseen. Tulevaisuuden osalta haluamme luoda yhteisön, joka tarjoaa jäsenilleen elämän perustarpeet, mahdollisuuden mielekkääseen ja reiluun työhön sekä asumiseen.

Osuuskunnan toimintaperiaatteet

Osuuskunta Tuusulan Oma Maa on alun perin paikallisten viljelijöiden vuonna 2009 perustama tuottajaosuuskunta. Nykyiseen malliinsa, tuottajien ja kuluttajien, toisin sanoen syöjien, yhteiseksi kumppanuusmaataloutta harjoittavaksi ruokaosuuskunnaksi Oma Maa siirtyi vuonna 2014. Osuuskunnassa on tällä hetkellä 10 tuottajajäsentä sekä 115 ruokajäsentä.

Osuustoiminta tarkoittaa osuuskunnan muodossa tapahtuvaa taloudellista yhteistoimintaa. Ruoantuotannon lisäksi Oma Maa kehittää uudenlaista kumppanuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa keskinäistä avunantoa tuottajien ja kuluttajien välillä pyrkien näin hämärtämään ryhmien rajoja. Tuottajajäsenien ja ruokajäsenien osuuskunnan kautta muodostama kumppanuus tarjoaa viljelijöille tasaisen markkinan tuotteille ja kuluttajille ennalta sovitun virran luomuruokaa lähialueelta. Hyötyjen lisäksi osapuolet jakavat myös tuotannon riskejä, esimerkiksi huonon satovuoden tai hävikin aiheuttamat menetykset, kuten tasavertaiseen kumppanuuteen kuuluukin.

Osuustoimintaperustuu demokraattiseen päätöksentekoon sekä yhteisomistajuuteen. Ruokajäsenet voivat seurata ja osallistua osuuskunnan päätöksentekoon, vaikuttaa tilan viljelysuunnitelmaan sekä tehdä kumppanuustyötä osuuskunnalle esim. talkoissa tai osallistumalla tuotteiden jakeluun. Tuottajajäsenet sitoutuvat läpinäkyvyyteen toiminnassaan. Läpinäkyvyys taataan muunmuassa takuulla raaka-aineiden alkuperästä ja tuotantomenetelmistä, sekä avoimella yhteisellä päätöksenteolla.

Viljelijät, tuottajajäsenet, osuuskunnan hallitus ja muutama ruokajäsen syksyllä 2015.