Osuuskunnan toiminta perustuu kumppanuusmaatalouteen (community-supported agriculture eli CSA), jossa tuotanto vastaa jäsenyhteisön yhteisiin tarpeisiin ja kykyyn kehittää tuotantoa parhaalla katsomallaan tavalla. Kumppanuusmaatalous on paikallisen maanviljelijän ja paikallisten ihmisten muodostama yhteisö. Viljelijä ei myy tuottamaansa ruokaa tukulle ja sieltä eteenpäin kaupan ketjulle, vaan suoraan ihmisille.

Lisäksi Oma Maa kehittää uudenlaista kumppanuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa keskinäistä avunantoa tuottajien ja kuluttajien välillä. Ruokajäsenenä sinun ei tarvitse jättäytyä vain ruoan kuluttajan rooliin, vaan pääset halutessasi vaikuttamaan myös suoraan ruoan tuotantoon. Osuuskunnassa voi tehdä myös kumppanuustyötä esimerkiksi talkoilemalla Tuusulan tilalla, auttamalla satokassien jakamisessa tai avustamalla osuuskunnan kahvilan pyörittämisessä Kalliossa.

Kumppanuusmaatalous toimii hyvin siksi, että kumppanuus yhdistää aktiivisesti ihmiset, viljelijät ja maatilat. Oman ruoan viljelijä ja maa, jossa ruoka kasvaa, kannattaa tuntea! Me Oma Maassa uskomme, että ruoantuotannon tulisi edistää sekä ihmisten että planeetan hyvinvointia. Suhteemme luontoon sekä se, miten käytämme maata, määrittelee tulevaisuutemme. Maailma muuttuu syömällä!

Lue lisää kumppanuusmaataloudesta

Kumppanuusmaataloudesta Luontoliiton sivuilla (linkki)

Avoin facebook-ryhmä kumppanuusmaataloudesta kiinnostuneille suomalaisille toimijoille (linkki)

Lista kumppanuusmaatalous-projekteista Suomessa (linkki)

KSL-opintokeskuksen video kumppanuusmaataloudesta (linkki)