OSAKEKAMPANJA LYHYESTI

Osuuskunta Oma maa käynnistää yleisen joukkorahoituskampanjan ajalle, 29.1. – 28.2.2022. Kutsumme mukaan ihmisiä, jotka haluavat olla mukana muutoksen tekijöiden yhteisössä. Sijoittajaksi voi siis ryhtyä kuka tahansa, eli sijoittajien ei tarvitse olla osuuskunnan jäseniä. Osallistumalla edistät kumppanuusmaatalouden mukaisesti toimivaa, ympärivuotista ja ekologista, uudistavan maatalouden ympärille keskittyvää toimintaa, jossa kukoistaa ihmisten lisäksi eläinten ja kasvien lajikirjo.

Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää maa- ja puutarhataloudessa tarvittavien koneiden kunnostamiseen ja uusimiseen, viljelykasvien uusimiseen ja niiden määrän lisäämiseen, maan parantamiseen sekä ruoan jatkojalostuksen kehittämiseen. Tavoitteena on kerätä tällä kampanjalla 70 000 euroa. Yhden osakkeen hinta on 50 euroa ja yksittäiselle ostajalle ei ole määrätty osakkeiden määrän ylärajaa, joten jokainen voi ostaa osakkeita itselleen sopivalla summalla.

Oma maa luo kestävää elämäntapaa

Oma Maa on osuuskunta, joka harjoittaa uudistavaa maataloutta yhdessä Lassilan ja Kaukon luomutilojen kanssa Tuusulassa. Toimimme kumppanuusmaatalousmallin mukaisesti yhteisvoimin jäsentemme kanssa jakaen ruoantuotannon ilot ja haasteet.

Oma maan toiminta perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun perma- ja polykulttuuriin, paikallisiin luonnon resursseihin sekä ravinteiden kestäviin kiertoihin. Maaperän hoitaminen on toimintamme keskiössä. Kun maa voi hyvin se kantaa satoa meille ja muille olennoille, jotka ovat siitä riippuvaisia.
Peltoviljelykasvien kuten perunan, herneiden, härkäpavun ja viljojen sekä vihannesten lisäksi Oma maassa kasvaa hedelmäpuita, marjapensaita sekä muita monivuotisia puutarhakasveja avomaalla ja kasvihuoneessa. Tuotamme myös erilaisia valmiita ruokatuotteita, mm. hiutaleita, jauhoja, juureen leivottuun leipää, kaurajugurttia, hernefalafeleja ja seitania.

Oma maan visio on, että muuttamalla ihmisten perustarpeisiin liittyviä järjestelmiä, kuten ruoan tuotantoa, jakelua ja kulutusta, on mahdollista tehdä tilaa sosiaalisemmille, ekologisemmille ja terveellisemmille yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tämän muutoksen kautta voimme osaltamme muuttaa ruoan tulevaisuutta kohti kestävää lähituotantoa ja ollaa yksi esimerkki siitä, miten globaaliin ruuan tuotantoon liittyviä kestämättömiä malleja voidaan purkaa.

Toiminta perustuu yhteistuotantoon. Osuuskunnan tuottajajäsenet työskentelevät tilalla, huolehtivat eläimistä ja valmistavat sadosta sesongin mukaisia ruokatuotteita. Ruokajäsenet puolestaan sitoutuvat satokaudeksi kerrallaan tilaamaan satokassia sekä osallistuvat toimintaan mm. pyörittämällä satojakoa, talkoilemalla ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Yhdessä huolehdimme yhdessä maasta ja jaamme oppeja kestävästä viljelystä. Näin juurrutamme kestäviä toimintamalleja matkallamme kohti kestävää elämäntapaa.

Neljä askelta, joiden kautta Oma maa tavoittelee visiota:

Hoitamalla viljelysmaata ja rikastamalla sekä maan elinvoimaa että lajikirjoa, huolehtimalla ravinteiden kierrätyksestä sekä sitomalla ilmakehästä hiiltä maahan ekologisen ja monipuolisen viljelyn keinoin.

Harjoittamalla ympärivuotista kumppanuusmaataloutta ja olemalla esimerkki siitä, miten ruokajärjestelmä on mahdollista muuttaa kestäväksi.

Luomalla sosiaalisesti ja ekologisesti oikeudenmukaista, eettisesti arvokasta vertaisoppimiseen ja yhteistuotantoon perustuvaa työtä ihmisille.

Laajentamalla toimintaa ruoan saralta kohti kokonaisvaltaisempaa muutosta, joka uudistaa myös muita perustarpeita, kuten uusiutuvaa energiaa.

Oma maan tavoitteista, investointityöstä ja taloudesta

Vuonna 2021 Oma Maa tuotti monipuolista ruokaa keskimäärin 80 osuuskunnassa mukana olevalle kotitaloudelle. Lassilan ja Kaukon maatilat muodostavat kokonaisuuden, jonka ympärille on mahdollista kehittää yhteisö, joka koostuu noin 200 ruokajäsenten kotitaloudesta sekä noin 10 tilalla työskentelevästä tuottajajäsenestä.

Kumppanuusmaatalous on lähiruokatuotantomalli, johon siirtyminen mahdollistaa siirtymisen kohti omavaraisuutta. Jotta kumppanuusmaatalous pystyisi kattamaan toiminnan tuotoilla toiminnan kulut ja kasvamaan tarvitsevat sen tekijät tarpeeksi hyvän konekannan sekä mahdollisuuden investoida maan parantamiseen ja kasvien lisäämiseen.

Uusia malleja kannattaa kehittää kärsivällisesti. Omassa Maassa pitkäjänteinen investointityö koneisiin ja laitteisiin aloitettiin vuosina 2019 ja 2020. Vuonna 2021 investointityötä jatkettiin kehittämällä uusi rahoitusinstrumentti, lainapiiri, jonka 22.700 euron rahoituksella parannettiin konekantaa ja laajennettiin metsäpuutarhaa. Samalla pohjustettiin nykyistä osakeantia ottamalla osuuskunnan sääntöihin mukaan osakkeet.

Nyt investointityössä otetaan käyttöön uusi instrumentti, joukkorahoituksella toteutettava osakeanti. Se mahdollistaa investointityön jatkumisen vuonna 2022, jolloin tällä hetkellä tarvittavat perusinvestoinnit saadaan tehdyksi. Osakeanti vahvistaa samalla osuuskunnan omaa pääomaa mahdollistamalla lainapiirin lainojen vaihtamisen osakkeiksi.

Ensimmäisen osakeannin opit tullaan hyödyntämään seuraavien kolmen vuoden joukkorahoituskampanjoissa, kun oman pääoman hankkimista jatketaan. Rahoituksen lisätarpeeksi on arvioitu 150.000-200.000 euroa. Rahoitustyötä tehdään askel kerrallaan, jolloin pystytään myös panostamaan investointien suunnitteluun. Seuraavia investointikohteita ovat markkinointi ja jatkojalostuksen kehittäminen.

Oma maan tulot ja menot

Oman Maa saa tuloja jäsenten satokassitilauksista, joiden määrät vaihtelevat satokauden mukaan. Jäsenet suorittavat osuuskuntaan liittyessään myös osuusmaksun, joka oikeuttaa heidät tiettyyn satokassitilaukseen; avomaatuotanto, kasvihuonetuotanto tai kananmunat. Muita tuottoja saamme tällä hetkellä Tuusulanjärven kunnossapitotyöstä, jonka lisäksi osuuskunta on saanut hankeavustuksia.

Oma Maan menot koostuvat alkutuotantomaksuista kolmelle viljelijälle, palkkakustannuksista, hankinnoista, toimitilavuokrista ja hallinnon kuluista. Palkattuna on tällä hetkellä kaksi työntekijää. Osuuskunnan toimitilojaovat jatkojalostustila Tuusulassa sekä Kalliossa sijaitseva kahvilatila, jota käytetään satojakopisteenä.

Ruokajäsenet tekevät vapaaehtoistyötä sadonjaossa, hallinnossa ja maatiloilla talkoissa.

Vuonna 2021 osuuskunnan voitoksi tuli xx.xxx euroa, kun pitkäaikaisen velan pois kirjaaminen toteutui satunnaisena tuottona. Vuonna 2021 emme kuitenkaan vielä päässeet jatkuvaan sadan tilaavan jäsenen määrään, jolloin tuotoilla olisi katettu operatiivisen toiminnan kulut.

Osuuskunnan taloudellinen tilanne kohentui pitkäaikaisen velan poistuttua, mutta se on edelleen heikko. Alijäämä 31.12.2021 on xx.xxx. Toimintaa on pystytty jatkamaan haastavassa taloudellisessa tilanteessa, koska tuottajajäsen on antanut osuuskunnalle lainaa.

Tule mukaan osakepohjaiseen joukkorahoitukseen!

Oma maa avaa kaikille avoimen osakepohjaiseen joukkorahoituskierroksen välillä 29.1– 28.2.2022. Tavoitteena on kerätä 70 000 euroa.

Osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään 1 400 osuuskunnan uutta osaketta. Osakeanti tarjotaan merkintäoikeudella osuuskunnan sellaisille jäsenille, jotka merkintähetkellä omistavat vähintään yhden osuuskunnan osuuden (ensisijaiset merkitsijät), ajalla 15.1. - 28.1.2022. Osakkeet, jotka eivät tänä aikana tule merkityksi, tarjotaan yleisön merkittäväksi (toissijaiset merkitsijät) ajalla 29.1. - 28.2.2022. Yhden osakkeen hinta on 50 euroa. Yksittäiselle ostajalle ei ole määrätty osakkeiden määrän ylärajaa, joten osakkeita voi ostaa itselle sopivalla summalla.

Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää ensisijaisesti maa- ja puutarhataloudessa tarvittavien koneiden kunnostamiseen ja uusimiseen, viljelykasvien uusimiseen ja niiden määrän lisäämiseen, maan parantamiseen sekä ruoan jatkojalostuksen kehittämiseen.

Lisäksi osakeannin tavoitteena on pienentää osuuskunnan velkaantuneisuutta. Osakeannin tuottoja käytetään myös kevään 2021 lainapiirin lainojen maksuun. 23.020 euron lainapiirin kautta kerätystä siltarahoitussummasta noin puolet on jo rekisteröity osakkeiksi. Tämä luonnollisesti pienentää takaisinmaksettavien lainojan määrää. Osuuskunnalla on 2022 alkaessa velkaa viljelijä Jukka Lassilalle aiemmin, lähinnä vuonna 2020, tehdyistä investoinneista noin 7.500 euroa ja kerättyjä varoja käytetään myös tämän investointivelan maksamiseen.

Oma maa kutsuu osakeantiinmukaan sijoittajia, jotka haluavat olla mukana muutoksen tekijöiden yhteisössä. Sijoittajaksi voi siis ryhtyä kuka tahansa, sijoittajien ei tarvitse olla osuuskunnan jäseniä.

Sijoittamalla teet konkreettisen teon biodiversiteetin, ympäristön ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Sijoittaminen Oma maahan on ennen kaikkea sijoitus siihen ruoantuotantomalliin ja niihin kestäviin toimintatapoihin joita me ajamme eteenpäin. Sijoittajan näkökulmasta kyseessä on positiivinen sijoittaminen, jonka taustalla on halu tukea sellaisia hankkeita ja kokeiluja, jotka tuovat mukanaan pitkän aikavälin muutosta.

Neljä syytä tulla mukaan osuuskuntaan sijoittajana:

1. Maaperän, floran ja faunan ylläpito.

Suojelet ja tuet ainutlaatuista peltometsäviljelyä sekä kasvi, että eläinlajistoa pelloilla, niityillä, syötävässä metsässä, puutarhassa sekä kasvihuoneissa.

2. Kestävän elämäntavan tukeminen.

Tuet osuuskuntaa, jonka aktiiviset jäsenet pitävät huolta arvokkaasta maaperästä, eläimistä sekä kehittävät kestävää elämäntapaa tukevaa yhteisöllistä toimintaa.

3. Esimerkki kestävästä ruoantuotannosta.

Tavoitteemme on kasvaa kasvaa toistettavaksi esimerkiksi siitä miten ympärivuotinen ja kumppanuusmaatalouteen perustuva malli voi viitoittaa tietä kohti kestävää ruoantuotantoa.

4. Voit tulla mukaan yhteisöön.

Tuet osuuskuntaa, jonka aktiiviset jäsenet pitävät huolta arvokkaasta maaperästä, eläimistä sekä kehittävät kestävää elämäntapaa tukevaa yhteisöllistä toimintaa.

Millaisia riskejä sijoittamiseen liittyy?

Osakkeen ostamiseen liittyy aina pääoman menettämisen riski. Voit halutessasi myydä osakkeesi uudelle omistajalle, mutta ei ole kuitenkaan varmaa löytyykö osakkeille kiinnostuneita ostajia. Oma Maan osakkeille ei ole yleistä jälkimarkkinapaikkaa, ei pörssiä, missä voisit ilmoittaa halustasi myydä osakkeesi ja josta löytäisit niille ostajia. Voi myös olla, että löytämäsi ostaja ei osta osaketta haluamallasi hinnalla, vaan alhaisemmalla millä itse olet ostanut osakkeen. Näin osakkeiden myynnistä voi syntyä tappiota.

Myös Omalle Maalle voi tapahtua jotain ikävää. Maataloustoimintaan sisältyy aina erilaisia riskejä, jotka vaikuttavat osuuskunnan kykyyn viljellä maata ja mahdollisuuksiin saada satoa. Toimintaan liittyy esimerkiksi säistä riippuvia epävarmuuksia; sato voi epäonnistua kuivuudesta tai pitkäkestoisista sateista johtuen.

Harjoittamamme kumppanuustalousmalli on vaihtoehtoinen malli, joka nojaa vahvasti sekä palkattujen työntekijöiden työhön että ruokajäsenten mahdollisuuksiin osallistua talkoisiin. Esimerkiksi sadonkorjuun aikana ongelmana voi olla liian pieni vapaaehtoisten määrä, jolloin satoa ei saada kerättyä vaan osa siitä jää maahan talven tullessa.

Sijoittajan rooli osuuskunnassa

Osakkeen omistajana olet osa yhteisöämme! Olet aina tervetullut Lassilan tilalle vierailemaan tai työskentelemään talkoopäivinä. Voit halutessasi osallistua osuuskunnan tapahtumiinkuten farm dining -illallisiintai vuosittaisiin Kekrijuhliin Lassilan tilalla Tuusulassa.

Oma maan osakkeen omistaminen oikeuttaa läsnäolo- ja puheoikeuteen osuuskunnan kokouksissa. Osakkeen omistajilla on myös jäsenten tavoin oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Yksi osakkaiden edustaja voidaan myös valita hallituksen jäseneksi, jolloin osakkeen omistajat pääsevät aidosti vaikuttamaan osuuskunnan toimintaan. Osakkeenomistajilla ei kuitenkaan ole äänivaltaa osuuskunnan kokouksissa.

Osuuskunnan kokous päättää koron jakamisesta ylijäämästä, kun osuuskunnalla on voitonjakokelpoisia varoja. Koron jakamisessa ovat osakkeenomistajat etusijalla, vähintään yksi kolmasosa jaettavasta ylijäämästä annetaan osakkeen omistajille. Jos ylijäämää jaetaan enemmän kuin yksi kolmasosa jaettavista varoista, jaetaan siitäkin vähintään puolet osakkeenomistajille.

Sijoita kestävään tulevaisuuteen – sijoita Oma maahan 

Täytä lomake, jossa sitoudut merkitsemään osakkeet ja saat paluupostissa laskun. Osakkeiden rekisteröimisen jälkeen kaikille osakkeiden omistajille tullaan lähettämään infopaketti. Infopaketti sisältää esimerkiksi osuuskunnan osakeluettelon, josta käy ilmi merkitsemäsi osakkeet. Varsinaisia painettuja osakekirjoja emme tule tekemään.

Voit myös lähettää meille lomakkeen kautta yhteydenottopyynnön, jolloin voit esittää meille lisätietokohdassa kysymyksiä sekä kertoa haluatko että palaammeko sinulle puhelimitse vai meilitse.

 

Fields marked with * are required

Kerro viestissä haluatko lisätietoja tai mikäli tiedät haluavasi tulla mukaan, kerro meille summa jolla olet hankkimassa osakkeita, saat paluupostissa maksulinkin.