Oma maan avasi osakeannin ajalle 29.1. – 28.2.2022. ja kutsui kaikki mukaan sijoittamaan kestävään elämään!  Osallistumalla sijoittajat pääsevät edistämään kumppanuusmaatalouden mukaisesti toimivaa, ympärivuotista ja ekologista, uudistavan maatalouden ympärille keskittyvää toimintaa, jossa kukoistaa ihmisten lisäksi eläinten ja kasvien lajikirjo. Osakeannissa kerätyt varat on tarkoitus käyttää maa- ja puutarhataloudessa tarvittavien koneiden kunnostamiseen ja uusimiseen, viljelykasvien uusimiseen ja niiden määrän lisäämiseen, maan parantamiseen sekä ruoan jatkojalostuksen kehittämiseen.

Tavoitteena oli kerätä tällä kampanjalla 70 000 euroa.
Osakeantiin osallistui yhteensä 80 sijoittajaa ja summaksi kertyi 42 800 euroa.
(Summa saattaa vielä muuttua, osakkeiden merkintämaksujen eräpäivän 14.3. vuoksi)

Osallistu myös tapahtumiimme kampanjan aikana:

13.2. Paneelikeskustelu

Tervetuloa paneelikeskusteluumme "Yhteisöllinen ruoka" sunnuntaina 13.2. klo 16-18

Nykyinen globaali ruokajärjestelmä on anastanut vallan itselleen ruoantuotantoa koskevissa kysymyksissä aiheuttaen samalla monia ekologisia ja sosiaalisia ongelmia. Tilaisuudessa pyritään löytämään näiden ongelmien ratkaisuun avaimia joiden avulla ruokajärjestelmä saadaan takaisin yhteisiin käsiin. 

Mukana Otto Bruun, Teppo Eskelinen, Laura Gustafsson, Galina Kallio, Jukka Lassila.

Oma maa jäsentila Kaarlenkatu 15 tai  zoomissa. Tapahtuman Facebook-linkki. Suoran linkin saat myös lähettämällä viestin osoitteeseen jasenet@omamaa.fi.

19.2. Farm Dining -illallinen Kalliossa

Tervetuloa nauttimaan illallisesta ja keskustelusta lauantaina 19.2.2022 klo 18 Oma Maan ravintolalle (Kaarlenkatu 15).

Illan kokkeina ja hosteina toimivat ainakin Jan, Jukka ja Ruby. Illallisen aikana puhutaan kolmesta toiseen liittyvästä osuuskunnan teemasta: viljelysuunnitelmasta, ympärivuotisesta ruokakassista ja yhteistuotannosta seuraavien satokausien aikana. Kuulemme myös viimeisimmät osakeantikampanjasta.

Tiedossa on jälleen kolmen ruokalajin luomuillallinen juomineen itse viljelemistämme raaka-aineista. Illalliselle ei aseteta kiinteää hintaa – rahallisen osallistumisesi suuruuden päätät sinä.

Ilmoittaudu 16.2. mennessä mukaan! Ravintolalla on rajoitettu määrä istumapaikkoja. Lähetä viesti osoitteeseen jasenet@omamaa.fi, jossa ilmoitat itsesi sekä mahdollisen seurueesi suuruuden.

23.2. Infotapahtuma

Tervetuloa infotilaisuuteen ke 23.2. klo 18.

Online-tapahtumassa kerromme lisää Oma maasta, nyt käynnissä olevasta kampanjasta, sen taustoista sekä toki siitä miten voit tulla mukaan. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tapahtuman Facebook-linkki. Suoran linkin saat myös lähettämällä viestin osoitteeseen jasenet@omamaa.fi.

Oma maa luo kestävää elämäntapaa

Oma maa on osuuskunta, joka harjoittaa uudistavaa kumppanuusmaataloutta yhdessä Lassilan ja Kaukon luomutilojen kanssa Tuusulassa. Satojakopisteemme ovat tilan lisäksi Järvenpäässä ja Helsingin Kalliossa, jossa meillä on jäsentila.

Oma maan visio on, että muuttamalla ihmisten perustarpeisiin liittyviä järjestelmiä, kuten ruoan tuotantoa, jakelua ja kulutusta, on mahdollista tehdä tilaa sosiaalisemmille, ekologisemmille ja terveellisemmille yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tämän muutoksen kautta voimme osaltamme muuttaa ruoan tulevaisuutta kohti kestävää lähituotantoa ja olla yksi esimerkki siitä, miten globaaliin ruuan tuotantoon liittyviä kestämättömiä malleja voidaan purkaa.

Neljä askelta, joiden kautta Oma maa tavoittelee visiota:

Hoitamalla viljelysmaata ja rikastamalla sekä maan elinvoimaa että lajikirjoa. Huolehtimalla ravinteiden kierrätyksestä sekä hiilen sidonnasta ekologisen ja monipuolisen viljelyn keinoin.

Harjoittamalla ympärivuotista kumppanuusmaataloutta ja olemalla esimerkki siitä, miten ruokajärjestelmä on mahdollista muuttaa kestäväksi.

Luomalla toimiva yhdessäoppimiseen ja yhteistuotantoon pohjautuva, sosiaalisesti oikeudenmukainen työyhteisö.

Laajentamalla toimintaa ruoan saralta kohti kokonaisvaltaisempaa muutosta, mikä uudistaa myös muita perustarpeita, kuten uusiutuvaa energiaa.

Oma maan toiminnasta ja tavoitteista

Vuonna 2021 Oma Maa tuotti monipuolista ruokaa keskimäärin 80 osuuskunnassa mukana olevalle kotitaloudelle. Lassilan ja Kaukon maatilat muodostavat kokonaisuuden, jonka ympärille on mahdollista kehittää yhteisö, joka koostuu noin 200 ruokajäsenten kotitaloudesta sekä noin 6 tilalla työskentelevästä tuottajajäsenestä.

Oma maan viljelytoiminta perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun perma- ja polykulttuuriin, paikallisiin luonnon resursseihin sekä ravinteiden kestäviin kiertoihin. Peltoviljelykasvien kuten perunan, herneiden, härkäpavun ja viljojen sekä vihannesten lisäksi Oma maassa kasvaa hedelmäpuita, marjapensaita sekä muita monivuotisia puutarhakasveja avomaalla ja kasvihuoneessa. Maaperän hoitaminen on toimintamme keskiössä – kun maa voi hyvin se kantaa myös satoa meille ja muille, jotka ovat siitä riippuvaisia.

Tuotamme sadosta myös erilaisia valmiita ruokatuotteita, kuten hiutaleita, jauhoja, juureen leivottua leipää, pastaa, kaurajugurttia, hernefalafeleja ja seitania. Jatkojalostuksessa Oma maa käyttää sekä perinteisiä että paikallisia, resurssien käytön tehokkuuteen ja ekologisuuteen tähtääviä ruoanvalmistusmenetelmiä, yhdistäen näitä globaaleihin makuihin ja käytäntöihin. Tavoitteenamme on näin innovoida ja määritellä mitä ekologinen ruoka voisi olla tulevaisuudessa.

Toiminta perustuu kumppanuusmaatalousmallin mukaiseen yhteistuotantoon. Osuuskunnan tuottajajäsenet työskentelevät tilalla, huolehtivat eläimistä ja valmistavat sadosta sesongin mukaisia ruokatuotteita. Ruokajäsenet puolestaan sitoutuvat satokaudeksi kerrallaan tilaamaan satokassia sekä osallistuvat toimintaan mm. pyörittämällä satojakoa, talkoilemalla ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Yhdessä huolehdimme maasta, jakaen ruuantuotannon ilot ja haasteet sekä oppeja kestävästä viljelystä. Näin juurrutetaaan myös toimintamalleja matkalla kohti kestävää elämäntapaa.

Oma maan investointi­työstä ja taloudesta

Kumppanuusmaatalous on lähiruokatuotantomalli, johon siirtyminen mahdollistaa myös siirtymisen kohti omavaraisuutta. Jotta kumppanuusmaatalous pystyisi kattamaan toiminnan tuotoilla toiminnan kulut ja kasvamaan tarvitsevat sen tekijät tarpeeksi hyvän konekannan sekä mahdollisuuden investoida maan parantamiseen ja kasvien lisäämiseen.

Oma maassa pitkäjänteinen investointityö koneisiin ja laitteisiin aloitettiin vuosina 2019 ja 2020. Vuonna 2021 investointityötä jatkettiin kehittämällä uusi rahoitusinstrumentti, lainapiiri, jonka 22.700 euron rahoituksella parannettiin konekantaa, laajennettiin metsäpuutarhaa ja rakennettiin kastelujärjestelmiä eteenpäin. Samalla pohjustettiin nykyistä osakeantia ottamalla osuuskunnan sääntöihin mukaan osakkeet.

Vuonna 2022 investointityössä otetaan käyttöön uusi rahoitusinstrumentti eli osakeanti, johon myös yleisön on mahdollista osallistua. Tämänkaltainen joukkorahoitus mahdollistaa investointityön jatkamisen myös vuonna 2022. Samalla se vahvistaa osuuskunnan omaa pääomaa ja vähentää velkaantuneisuutta, sillä se mahdollistaa lainapiirin lainojen takaisinmaksun ja niiden vaihtamisen osakkeiksi.

Osuuskunnan suunnitelmissa on toteuttaa uusia osakeanteja seuraavan kolmen vuoden aikana. Vuoden 2022 osakeannin tavoitteena on kerätä rahoitusta 70.000 euroa, ja rahoituksen lisätarpeeksi vuosina 2022-2025 on arvioitu kokonaisuudessaan 150.000-200.000 euroa.

Hyödynnämme aikaisempien joukkorahoituskierrosten opit jatkaessamme oman pääoman hankkimista. Investointityömme tavoitteena on kehittää ihmisten- ja luonnonväliselle kumppanuudelle perustuvaa ekologista kulttuuria askel kerrallaan.

Oma maan tulot ja menot

Oman Maa saa tuloja jäsenten satokassitilauksista, joiden määrät vaihtelevat satokauden mukaan. Jäsenten maksamat osuusmaksut oikeuttavat heidät tiettyyn satokassitilaukseen; avomaatuotanto, kasvihuonetuotanto tai kananmunat. Muita tuottoja saamme tällä hetkellä Tuusulanjärven kunnossapitotyöstä, jonka lisäksi osuuskunta on saanut hankeavustuksia.

Oma Maan menot koostuvat alkutuotantomaksuista kolmelle viljelijälle, palkkakustannuksista, hankinnoista, toimitilavuokrista ja hallinnon kuluista. Palkattuna on tällä hetkellä kaksi työntekijää. Ruokajäsenet tekevät vapaaehtoistyötä sadonjaossa, hallinnossa ja maatiloilla talkoissa. Osuuskunnan toimitiloja ovat jatkojalostustila Tuusulassa sekä Kalliossa sijaitseva kahvilatila, jota käytetään satojakopisteenä.

Vuonna 2021 osuuskunta teki 117.679 euron ylijäämäisen tuloksen kun pitkäaikaisessa velassa ollut 156.253 euron erä poistui muiksi tuotoiksi. Emme viime vuonna kuitenkaan vielä päässeet jatkuvaan sadan tilaavan jäsenen määrään, jolloin tuotoilla olisi katettu operatiivisen toiminnan kulut.

Osuuskunnan taloudellinen tilanne on siten edelleen heikko. 31.12.2021 osuuskunnan oma pääoma oli 73.659 euroa alijäämäinen. Oma Maa on pystynyt jatkamaan toimintaansa haastavassa taloudellisessa tilanteessa, koska viljelijä Jukka Lassila on antanut osuuskunnalle lainaa.

Osuuskunnan jäseneksi liitytään ostamalla ruokajäsenen osuus, jonka hinta on 200 euroa. Osuuspääoma lisääntyi vuonna 2021 7.800 eurolla ollen 31.12.2021 77.200 euroa.

Tule mukaan muutoksen­tekijöiden yhteisöön!

Oma maa avaa kaikille avoimen osakepohjaisen joukkorahoituskierroksen välillä 29.1– 28.2.2022. Tavoitteena on kerätä 70 000 euroa, tarkoittaen että osakeannissa tarjotaan yhteensä enintään 1 400 osuuskunnan uutta osaketta. Yhden osakkeen hinta on 50 euroa. Yksittäiselle ostajalle ei ole määrätty osakkeiden määrän ylärajaa, joten osakkeita voi ostaa itselle sopivalla summalla.

Sijoittajaksi voi siis ryhtyä kuka tahansa, sijoittajien ei tarvitse olla osuuskunnan jäseniä. Jäsenillä on kuitenkin ensisijainen merkintäoikeus; ajalla 15.1. - 28.1.2022 osakeanti tarjotaan merkintäoikeudella osuuskunnan jäsenille, jotka omistavat merkintähetkellä vähintään yhden osuuskunnan osuuden (ensisijaiset merkitsijät). Ajalla 29.1. - 28.2.2022 tarjotaan loput osakkeet yleisön merkittäväksi (toissijaiset merkitsijät).

Sijoittamalla teet konkreettisen teon biodiversiteetin, ympäristön ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Osakeannissa kerätyt varat tullaan käyttämään maa- ja puutarhataloudessa tarvittavien koneiden kunnostamiseen ja uusimiseen, viljelykasvien uusimiseen ja niiden määrän lisäämiseen, maan parantamiseen sekä ruoan jatkojalostuksen kehittämiseen. Lisäksi osakeannin tavoitteena on pienentää osuuskunnan velkaantuneisuutta sillä tuottoja käytetään myös kevään 2021 lainapiirin lainojen maksuun (maksimissaan 22 720 euroa korkoineen) sekä vuodelta 2020 kertyneeseen investointivelkaan Jukka Lassilalle (11 078 euroa).

Kolme syytä tulla mukaan osuuskuntaan sijoittajana:

1.

Maaperän, floran ja faunan ylläpito.
Suojelet ja tuet ainutlaatuista peltometsäviljelyä sekä kasvi-, että eläinlajistoa pelloilla, niityillä, metsässä, puutarhassa sekä kasvihuoneissa.

2.

Kestävän elämäntavan vahvistaminen.
Tuet osuuskuntaa kasvamaan ympärivuotiseksi kumppanuusmaataloden mukaiseksi esimerkiksi, joka kehittää yhteistuotantoon ja -oppimiseen perustuvaa kestävää elämäntapaa.

3.

Mahdollisuus tulla mukaan yhteisöön.
Olitpa lähellä tai kaukana, voit syventää yhteyttä maahan, oppia kestävästä maanviljelystä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin.

Millaisia riskejä sijoittamiseen liittyy?

Osakkeen ostamiseen liittyy aina pääoman menettämisen riski. Voit halutessasi myydä osakkeet uudelle omistajalle. Oma maan osakkeille ei ole yleistä jälkimarkkinapaikkaa, jossa voisit ilmoittaa halustasi myydä osakkeita, jolloin ostajan löytyminen on omalla vastuullasi. On myös syytä huomioida, että mikäli ostaja ei ole halukas ostamaan osaketta määrittelemälläsi hinnalla, voi osakkeen myynnistä syntyä tappioita.

Maataloustoimintaan sisältyy aina erilaisia riskejä, jotka vaikuttavat osuuskunnan kykyyn viljellä maata ja mahdollisuuksiin saada satoa. Toimintaan liittyy esimerkiksi säistä riippuvia epävarmuuksia; sato voi epäonnistua kuivuudesta tai pitkäkestoisista sateista johtuen.

Harjoittamamme kumppanuusmaatalousmalli on vaihtoehtoinen malli, joka nojaa vahvasti sekä jäsenviljelijöiden että palkattujen työntekijöiden työhön ja ruokajäsenten mahdollisuuksiin osallistua toimintaan. Tietotaito viljelystä ja tilojen kokonaisuuksista on jäsenviljelijöillä. Muut tuottajat ovat keskeisiä henkilöitä jatkojalostuksessa ja satokassien toimittamisessa. Tilalla voi tapahtua onnettomuuksia ja tuottajat voivat sairastua, jolloin tuotanto voi yllättäen keskeytyä.

Lisäksi osuuskunnalle on kertynyt alijäämää aikaisemmilta tilikausilta 73 659 euroa. Osuuskunta on pystynyt jatkamaan toimintaansa koska viljelijä Jukka Lassila on antanut osuuskunnalle lainaa. Osakkeenomistajana et ole vastuussa osuuskunnan veloista.

Oman Maan osakkeet annetaan kumppaanuusmaatalouden tukemiseksi. Lue lisää Oma Maan taloudellisesta tilanteesta ja riskeistä perustietoasiakirjasta. Arvioi omaa taloudellista tilannettasi ja ota riski, joka on oikeassa suhteessa taloutesi kanssa.

 

Sijoittajan rooli osuuskunnassa

Osakkeen omistajana olet osa yhteisöämme. Olet aina tervetullut Lassilan tilalle Tuusulaan tapahtumiimme, kuten Kekri-juhliin, vierailemaan tai työskentelemään talkoopäivinä. Lisäksi voit osallistua osuuskunnan tapahtumiin, kuten Farm Dining -illallisiin, osuuskunnan kahvilassa Helsingin Kalliossa. Mikäli asut kauempana Oma maasta, voit silti seurata osuuskunnan toimintaa verkkosivujemme, uutiskirjeiden ja sosiaalisen median sekä online-tapahtumien kautta. Tavoitteena on, että kaikki kehitystyö tehdään läpinäkyvästi sekä jäsenille että sijoittajille.

Oma maan osakkeen omistaminen oikeuttaa läsnäolo- ja puheoikeuteen osuuskunnan kokouksissa. Osakkeen omistajilla on myös jäsenten tavoin oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Yksi osakkaiden edustaja voidaan myös valita hallituksen jäseneksi, jolloin osakkeen omistajat pääsevät aidosti vaikuttamaan osuuskunnan toimintaan. Osakkeenomistajilla ei kuitenkaan ole äänivaltaa osuuskunnan kokouksissa.

Oma maassa osakkeiden omistajat ovat etusijalla, jos osuuskunnasta jaetaan ulos voitonjakokelpoisia varoja. Tämän ylijäämän jakamisesta päättää osuuskunnan kokous. Osuuskunnan säännöt määräävät, että vähintään yksi kolmasosa ylijäämästä jaetaan osakkeiden omistajille. Jos ylijäämää jaetaan ulos enemmän, siitä aina vähintään puolet jaetaan osakkeiden omistajille.

 

Tässä vielä lisämateriaaleja:

Osakeantipäätös 
Perustietoasiakirja

Osuuskunnan säännöt
Kaupparekisteriote
Tilinpäätös 2021 (vaatii vielä toiminnantarkastuksen ja osuuskunnan kokouksen hyväksynnän)
Lisätietoja osuuskunnan taloudellisesta tilanteesta
Osakkeiden merkintäsitoumuksen sisältö  

Sijoita kestävään tulevaisuuteen – sijoita Oma Maahan

Oma maan osakkeiden merkitseminen tapahtuu täyttämällä osakeannin merkintäsitoumus. Merkintäsitoumuksella ilmoitat, kuinka monta osaketta haluat merkitä sekä sitoudut merkinnän ehtoihin. Merkintäsitoumuksen sisältöön voit tutustua etukäteen tämän dokumentin kautta. Huomaathan, että osakkeiden merkintä on sitova.

Lähetettyäsi merkintäsitoumuksen, saat viikon sisällä laskun merkitsemistäsi osakkeista FloMembers-palvelun kautta. Laskun maksuaika on 14 päivää merkinnästä, kuitenkin viimeistään 7.3.2022.

Osakeannin tulokset tullaan julkaisemaan tällä sivulla mahdollisimman pian osakeannin päätyttyä, viimeistään 21.3.2022. Tämän jälkeen osakkeet rekisteröidään ja kaikille osakkeiden omistajille tullaan lähettämään infopaketti sähköpostilla. Infopaketti sisältää myös osuuskunnan osakeluettelon, josta käy ilmi merkityt osakkeet.

Voit myös lähettää meille lomakkeen kautta yhteydenottopyynnön, jolloin voit esittää meille lisätietokohdassa kysymyksiä sekä kertoa haluatko että palaammeko sinulle puhelimitse vai meilitse. 

Fields marked with * are required

Kerro viestissä haluatko lisätietoja tai mikäli tiedät haluavasi tulla mukaan, kerro meille summa jolla olet hankkimassa osakkeita, saat paluupostissa maksulinkin.