Tiedote 15.12.2015

Helsingissä ja Tuusulassa toimiva ruokaosuuskunta Oma Maa on valittu parhaana suomalaisena solidaarisuustalouden käytäntönä osaksi eurooppalaista tutkimusta.

Oma Maan tavoitteena on kattaa jäsentensä koko ruoantarve Tuusulassa Lassilan tilalla tuotettavalla ruoalla. Kun ruokapiirissä ruoka tilataan yhdessä eri tiloilta, Oma Maan jäsenet saavat kaiken tarvittavan omalta tilaltaan ja mahdollisuuden osallistua tuotantoon. Mallia kutsutaan kumppanuusmaataloudeksi. Koko satokauteen sitoutumalla jäsen mahdollistaa pitkäjänteisen työn ja viljelyssä tarvittavat investoinnit. Ja koska maatalous on aina säiden armoilla, myös riskit ovat yhdessä toimien pienemmät.

Ajatuksena on, että taloutta hoidetaan reilusti ja oikeudenmukaisesti. Eri osapuolet tulevat mahdollisimman hyvin kuulluksi, ja sekä luonto että ihmisten tarpeet huomioidaan.
– Missiona on luoda yhteiskunta, joka on enemmän ihmisten omissa käsissä, ja saavuttaa yhdessä tekemällä parempi, ekologisempi ja solidaarisempi maailmaa. Uskomme, että itse tekemällä se on mahdollista toteuttaa, kuvailee Oma Maan maanviljelijä Jukka Lassila.

Tutkimuksella kerätään tietoa oikeudenmukaisemmasta taloudesta

Solidaarisuustalous on aikapankkeja, vaihtopiirejä, yhteiskunnallisia yrityksiä ja paljon muuta. Erityisesti Etelä-Euroopassa haastava taloustilanne on synnyttänyt uudenlaista taloudellista toimintaa. Suomessa solidaarisuustalous on vielä verrattaen uusi käsite, mutta täälläkin on olemassa toimijoiden verkosto.

– Uudesta ilmiöstä ei oikein voida puhua, ovathan ihmiset aina toimineet yhdessä. Näyttää siltä, että vaikeissa tilanteissa ihmiset ottavat aiempaa aktiivisen roolin talouden toimijoina, pohtii vaikuttamistyön koordinaattori Maija Lumme Eettisen kaupan puolesta ry:stä.

Tutkimus on osa keväällä 2015 käynnistynyttä Euroopan laajuinen SUSY (Sustainability and Solidarity in Economy) -yhteistyöhanke, johon osallistuu Suomesta Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti). Hankkeella on Euroopan komission rahoitus.