Mikä on investointilaina?

Oma Maa etsi 23.000−50.000 euroa lyhytaikaista lainaa lainapiirin kautta rahoittaakseen investointeja touko-kesäkuussa 2021.

Lainat maksetaan takaisin syksyn 2021 osakeannissa kerätyllä rahoituksella viimeistään 28.2.2022. Investointilainan korko on 2,0 %. Jos lainaaja haluaa tukea osuuskuntaa, summan voi lainata myös korotta. Lainaaja ei saa vakuutta annetulle lainalle.

Mikä on lainapiiri?

Lainapiiri on joukko pieniä lainoja, joilla ihmiset rahoittavat itselleen merkityksellistä toimintaa eri kokoisilla, jokaiselle itselleen hyväksi koetulla summalla.

 • Jokaisesta lainasta tehdään oma velkakirja Oma Maan ja lainanantajan välille.
 • Lainanantaja tulee kuitenkin mukaan isompaan rahoitusyhteisöön: lainanantajan ei tarvitse yksin ottaa vastuuta, vaan hän tulee mukaan porukkaan muiden lainapiiriin osallistuvien kanssa.
 • Lainapiiri on läpinäkyvä: Oma Maa kertoo avoimesti, mihin lainatut rahat käytetään.
Mihin investointeihin lainaa käytetään ja miten ne parantavat Oma Maan tuottavuutta?

Oma Maa on laatinut investointilistan vuodelle 2021, joka on nähtävillä täällä. Listassa on pyritty laittamaan investointeja tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten ne vaikuttavat osuuskunnan toimintaan ja tuottavuuteen. Lainaa siis käytetään investointeihin listassa ilmoitetussa prioriteettijärjestyksessä. Osuuskunnan toiminnassa ja olosuhteissa tapahtuvat muutokset saattavat kuitenkin muuttaa tärkeysjärjestystä tai jopa nostaa esille uusia, tärkeysjärjestyksessä nyt esitettyjen investointien edelle meneviä tarpeita. Investointilistaa ylläpidetään jatkuvasti, jotta lainanantajilla olisi jatkuvasti tiedossa, mihin kerätyt rahat oikeasti käytetään.

Millainen on Oma Maan talous? Miksi investointeja varten tarvitaan lainaa?

Oma Maan taloudellinen tilanne on parantunut viime vuosina, mutta se on edelleen heikko. Kertynyt alijäämä on noin 200.000 euroa. Osuuskunta on pystynyt toimimaan, koska Oma Maan viljelijä Jukka Lassila on antanut osuuskunnalle lainaa. Osuuskunnan vuosittaiset alijäämät ovat kuitenkin viime vuosina pienentyneet ja vuodelle 2021 on tehty nollabudjetti, jonka mukaan tänä vuonna tuloilla pystytään kattamaan toiminnan kaikki operatiiviset kulut. Tuloilla ei kuitenkaan vielä pystytä kattamaan investointeja.

Oma Maalla on investointitarpeita vuosille 2021-2023 arviolta 50.000 euroa/vuosi. Jotta investointeja pystytään jatkamaan ja samalla tervehdyttämään taloutta, osuuskunta vahvistaa nyt omaa pääomaansa 150.000-200.000 euroa vuoteen 2024 mennessä.

Pääoman hankkiminen tehdään osissa askel kerrallaan. Maaliskuussa hyväksyttiin osuuskunnalle uudet säännöt, jotka mahdollistavat osakeannit ja niiden kautta oman pääoman muotoisen rahoituksen hankkimisen myös muilta kuin osuuskunnan jäseniltä. Hallitus tulee ehdottamaan osuuskunnan kokoukselle osakeannin järjestämistä syksyllä 2021.

Vuoden 2021 investointien tarve on kuitenkin jo kesällä, jotta ne tukisivat alkavaa viljelykautta ja helpottaisivat työskentelyä tilalla. Kevään 2021 lainapiiri on siis se ensimmäinen askel osuuskunnan rahoituksen vahvistamisessa, jonka turvin saamme hankittua tarvittavat investoinnit viljelijöiden käyttöön jo kesällä 2021.

Oma Maan taloudesta löytyy tarkempaa tietoa täältä.

Millä lainasummalla voin tulla mukaan? 

Lainapiirin ideana on, että jokainen osallistuja tulee mukaan haluamallaan summalla. 

Mukaan voi siis tulla niin pienellä kuin suuremmallakin summalla. Lainattavan rahasumman sijaan tärkeämpää on että lainapiiristä muodostuu suurempi rahoitusyhteisö, jossa on mukana useita lainanantajia.

Muissa lainapiireissä lainat ovat käytännössä vaihdelleet 100 eurosta 10.000 euroon. Keskimääräiset lainat ovat olleet 200, 500 ja 1.000 euroa, kerätyn kokonaislainan suuruudesta riippuen.

Liiketoimintaan liittyy aina riskejä. Lainapiirin lainalle ei lainaaja saa vakuutta. Omalla Maalla ei ole euromääräisesti arvokasta omaisuutta. Osuuskunta ei omista viljelymaata, vaan viljelee Tuusulan tiloilla viljelijöiden omistamilla maalla.

Lainapiirit kuitenkin jakavat riskiä monelle mukaan tulijalle. Mieti, millaisen summan voit huonoimmassa tapauksessa menettää, ja ota se huomioon päättäessäsi, millä summalla lähdet mukaan.

Millä lainapiirin lainat maksetaan takaisin? Miten osakeanti liittyy lainapiiriin?

Lainapiiri on niin kutsuttua siltarahoitusta, jolla hankitaan kesäksi pellolle tarvittavia investointeja touko-kesäkuussa 2021. Lainapiirin lainojen takaisinmaksua varten osuuskunta järjestää syksyllä 2021 osakeannin. Kerätyllä osakepääomalla lainat maksetaan takaisin viimeistään 28.2.2022.

Osakeannin alustava aikataulu on syy-lokakuu. Lainaajilla on mahdollisuus osallistua osakeantiin ja halutessaan vaihtaa lainansa tai osa lainastaan osakkeiksi. Osakeanti järjestetään, koska taloudellisen tilanteen parantumiseen tarvitaan pitkäjänteistä rahaa, omaa pääomaa.

Voinko vaihtaa vain osan lainoistani osakkeiksi? Voinko olla vaihtamatta lainaani osakkeiksi?

Kyllä, voit vaihtaa vain osan lainoistasi osakkeiksi niin halutessasi. Ja kyllä, lainan voi pitää myös lainana, joka maksetaan takaisin 28.2.2022.

Toiveemme on, että lainapiiriin osallistujat tulisivat mukaan myös osakeantiin. Ymmärrämme kuitenkin, ettei kaikilla lainanantajilla ole mahdollisuutta tähän.

Mitä tapahtuu, jos lainoja ei saada maksettua takaisin 28.2.2022?

Jos osakeannista ei saada tarvittavaa määrää rahoitusta lainojen maksuun, pyydämme lainaajilta pidennystä takaisinmaksuaikaan ja sovimme lainojen pidennetystä maksuohjelmasta. Tällöin lainoja lyhennetään kuukausittain pienissä erissä. Tarvittaessa annamme myös uuden osakeannin helmikuussa 2022 niille, jotka haluavat silloin vaihtaa lainansa osakkeiksi. Aina voit myös halutessasi hankkia lainalla ruoka-osuuskunnan tuotteita ja palveluita.

Milloin lainapiiri on onnistunut?

Lainapiiri on tietenkin onnistunut kun saamme tarvittavan summan kerättyä määräaikaan mennessä! Tärkeää on myös saada investoinnit hankittua, jolloin voimme raportoida hommat tehdyiksi suunnitellulla tavalla. 

Lainapiiri valmistelee viestintää osakeantiin, ja niinpä jo nyt tapahtunut viestinnän kehittyminen on myös osa onnistumista. Osuuskunta oppii lisää rahoituksesta ja talouden vahvistamisesta. Oman pääoman lisäämiseen täytyy panostaa kolme vuotta vuoteen 2024 asti, ja tässä edetään askel kerrallaan.

Lainapiiri on onnistunut, jos se auttaa Oma Maan jäseniä näkemään osuuskunnan oman pääoman vahvistamisen tarpeen ja innostaa heitä lähtemään mukaan tukemaan tarvittavan rahoituksen saamisessa.

Mitä erilaisia riskejä lainapiirin ja Oma Maan rahoituksen toteuttamiseen liittyy?

Liiketoimintaan liittyy aina riskejä ja haluamme olla läpinäkyviä myös lainapiiriin ja Oma Maan rahoittamiseen liittyvistä riskeistä. Ohessa niitä huolenaiheita, joita osuuskunnassa on noussut esiin lainapiiristä ja osakeannista puhuttaessa.

 • Tulevatko rahat käytetyksi hyvin? Parantavatko investoinnit osuuskunnan tuottavuutta?
 • Jos osakeannista ei saada tarpeeksi rahaa lainojen maksuun, mitä sitten tehdään? 
 • Saadaanko lainapiirin kautta kerättyä sellainen rahasumma, jolla on tarpeeksi vaikutusta? 
 • Toiminta on riippuvaista ihmisistä. Pystymmekö investointien lisäksi antamaan korvausta osuuskunnan työntekijöille niin, että emme menetetä heitä?
 • Miten kehitetään tuotetta eteenpäin niin, ettei viljelijöiden työtaakka kasva? Miten huolehditaan, etteivät viljelijät ylikuormitu?
 • Tämä on vaihtoehtoinen malli, joka selkeästi menee kauas keskimääräisen suomalaisen arkikuluttamisesta ruoan suhteen. Pystyykö kumppanuusmaatalousmalli nousemaan vakiintuneeksi ruoantuotantotavaksi?
 • Yliarvioidaanko tässä kestävän maatalouden tukijoiden määrä?
 • Ymmärtävätkö ihmiset osuuskunnan tilannetta tarpeeksi tarkasti, niin että he tajuavat mihin ryhtyvät? Eihän heille tule petettyä oloa, jos asiat eivät menekään hyvin?
 • Miten onnistumme yhdistämään lainapiirin ja osakeannin järjestelyt?
Mistä saan lisätietoa? 

Kun tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä seuraaviin lainakummeihin: