Oma Maan ruoka tuotetaan osuuskunnan kumppanuustilalla Lassilan tilalla Tuusulassa. Tilan ruoantuotanto perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun permakulttuuriin ja paikallisten luonnonresurssien tehokkaaseen kierrättämiseen. Ekotehokkuuden perustana on mahdollisimman monipuolinen tuotanto. Tavoitteena on luoda tilasta kestävän elämäntavan kokonaisuus, joka toimii ainutlaatuisena esimerkkinä kestävälle ruoantuotannolle.

Tilamme ravinnehuolto perustuu biologisen typensidonnan lisäksi vesistönkunnostustoimenpiteistä saatavan biomassan kompostointiin ja näin saamme käännettyä ravinnevirran vesistöstä pelloille. Tilallamme käytettävä energia koostuu tällä hetkellä tuulisähköstä, puusta ja öljystä. Tulevaisuuden suunnitelmissamme on päästä myös energiantuotannon osalta omavaraisiksi ja ensiaskeleilla vähentää öljyn kulutus minimiin.

Miten viljelemme?

Ruoantuotanto on luonnonmukaista (luomu) ja tapahtuu paikallisesti. Tuotanto ja tuotteet mukailevat vuodenaikoja. Tuotannon aine- ja energiavirtoja pyritään kehittämään suljetummiksi ja näin välttämään riippuvuutta muiden alueiden ja ihmisten luonnonvaroista. Tuotanto tapahtuu pientiloilla niiden toimintaedellytyksiä kehittäen.

Peltoviljelyn avulla tuotamme palko- ja öljykasveja sekä viljaa. Näistä tuotteista jalostamme helposti käytettäviä ja ravitsevia tuotteita jäsentemme tarpeisiin. Hyvin suunnitellun viljelykierron avulla saamme myös sidottua merkittävän määrän hiilidioksidia maaperään ja annamme näin oman panoksemme ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vihannesviljelyä harjoitamme pääsääntöisesti kaista-kateviljelynä, joka parantaa maaperää ja lisää sen pieneliötoimintaa sekä sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja typpeä.

Hedelmä- ja marjantuotantomme tapahtuu alueilla, jotka eivät sovellu muuhun ruoantuotantoon. Kivisille moreenimäille perustettujen metsäpuutarhojen suurempaa sadontuottoa joudumme vielä muutaman vuoden odottamaan, mutta hieman maistiaisia olemme jo vuosittain saaneet.