Osuuskunta Tuusulan Oma Maa on alun perin paikallisten viljelijöiden vuonna 2009 perustama tuottajaosuuskunta. Nykyiseen malliinsa, tuottajien ja kuluttajien yhteiseksi kumppanuusmaataloutta harjoittavaksi ruokaosuuskunnaksi Oma Maa muuttui vuonna 2014. Osuuskunnassa on tällä hetkellä noin 10 tuottajajäsentä ja 190 ruokajäsentä.

Osuuskuntalaisia kasvihuonetalkoissa kevättalvella 2017

Osuuskuntalaisia kasvihuonetalkoissa kevättalvella 2017

Osuustoiminta tarkoittaa osuuskunnan muodossa tapahtuvaa taloudellista yhteistoimintaa. Ruoantuotannon lisäksi Oma Maa kehittää uudenlaista kumppanuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa keskinäistä avunantoa tuottajien ja kuluttajien välillä pyrkien näin hämärtämään ryhmien rajoja. Tuottajajäsenien ja ruokajäsenien osuuskunnan kautta muodostama kumppanuussuhde tarjoaa viljelijöille tasaisen markkinan tuotteille ja kuluttajille ennalta sovitun virran luomuruokaa lähialueelta. Hyötyjen lisäksi osapuolet jakavat myös tuotannon riskejä, esimerkiksi huonon satovuoden tai hävikin aiheuttamat menetykset, kuten tasavertaiseen kumppanuuteen kuuluukin.

Osuustoimintaperustuu demokraattiseen päätöksentekoon sekä yhteisomistajuuteen. Ruokajäsenet voivat seurata ja osallistua osuuskunnan päätöksentekoon, vaikuttaa tilan viljelysuunnitelmaan sekä tehdä kumppanuustyötä osuuskunnalle esim. talkoissa tai osallistumalla tuotteiden jakeluun. Tuottajajäsenet sitoutuvat läpinäkyvyyteen toiminnassaan. Läpinäkyvyys taataan muunmuassa takuulla raaka-aineiden alkuperästä ja tuotantomenetelmistä, sekä avoimella yhteisellä päätöksenteolla.

Tällä hetkellä toimintamme perustuu suureksi osin ihmisten vapaaehtoiseen työpanokseen. Tulevaisuuden osalta haluamme luoda yhteisön, joka tarjoaa jäsenilleen elämän perustarpeet, mahdollisuuden mielekkääseen ja reiluun työhön sekä asumiseen.

Kumppanuusmaatalous

Osuuskunnan toiminta perustuu kumppanuusmaatalouteen (community-supported agriculture eli CSA), jossa tuotanto vastaa jäsenyhteisön yhteisiin tarpeisiin ja kykyyn kehittää tuotantoa parhaalla katsomallaan tavalla. Kumppanuusmaatalous on paikallisen maanviljelijän ja paikallisten ihmisten muodostama yhteisö. Viljelijä ei myy tuottamaansa ruokaa tukulle ja sieltä eteenpäin kaupan ketjulle, vaan suoraan ihmisille.

Oma Maa kehittää uudenlaista kumppanuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa keskinäistä avunantoa tuottajien ja kuluttajien välillä. Ruokajäsenenä sinun ei tarvitse jättäytyä vain ruoan kuluttajan rooliin, vaan pääset halutessasi vaikuttamaan myös suoraan ruoan tuotantoon. Osuuskunnassa voi tehdä myös kumppanuustyötä esimerkiksi talkoilemalla Tuusulan tilalla, auttamalla satokassien jakamisessa tai olemalla mukana osuuskunnan eri työryhmissä.

Kumppanuusmaatalous toimii hyvin siksi, että kumppanuus yhdistää aktiivisesti ihmiset, viljelijät ja maatilat. Oman ruoan viljelijä ja maa, jossa ruoka kasvaa, kannattaa tuntea! Me Oma Maassa uskomme, että ruoantuotannon tulisi edistää sekä ihmisten että planeetan hyvinvointia. Suhteemme luontoon sekä se, miten käytämme maata, määrittelee tulevaisuutemme. Maailma muuttuu syömällä!

Lue lisää kumppanuusmaataloudesta

Kumppanuusmaataloudesta Luontoliiton sivuilla (linkki)

Avoin facebook-ryhmä kumppanuusmaataloudesta kiinnostuneille suomalaisille toimijoille (linkki)

Lista kumppanuusmaatalous-projekteista Suomessa (linkki)

KSL-opintokeskuksen video kumppanuusmaataloudesta (linkki