Omamaa luo kestävää elämäntapaa

Oma maa on osuuskunta, joka harjoittaa uudistavaa kumppanuusmaataloutta yhdessä Lassilan ja Kaukon luomutilojen kanssa Tuusulassa.

Visiomme on, että muuttamalla ihmisten perustarpeisiin liittyviä järjestelmiä, kuten ruoan tuotantoa, jakelua ja kulutusta, on mahdollista tehdä tilaa sosiaalisemmille, ekologisemmille ja terveellisemmille yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tämän muutoksen kautta voimme osaltamme muuttaa ruoan tulevaisuutta kohti kestävää lähituotantoa ja olla yksi esimerkki siitä, miten globaaliin ruuan tuotantoon liittyviä kestämättömiä malleja voidaan purkaa.

Maaperän hoitaminen on toimintamme keskiössä – kun maa voi hyvin se kantaa myös satoa meille ja muille, jotka ovat siitä riippuvaisia. Viljelytoimintamme perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun perma- ja polykulttuuriin, paikallisiin luonnon resursseihin sekä ravinteiden kestäviin kiertoihin.


Mukana toiminnassa on  erilaisia ryhmiä:

  • Tilalla työskenteleviä tuottajajäseniä, jotka viljelevät ja kokkaavat kauden mukaisia herkkuja.
  • Ruokajäseniä, jotka tilaavat vegaanista satokassia ja osallistuvat kumppanuustyöhön talkoilemalla tilalla, auttamalla satokassien jakamisessa tai olemalla mukana osuuskunnan eri työryhmissä.
  • Sijoittajajäseniä, jotka tukevat toimintaa positiivisen sijoittamisen kautta.

Mitä ja miten viljelemme?

Viljely perustuu paikallisiin olosuhteisiin sovellettuun permakulttuuriin ja paikallisten luonnonresurssien tehokkaaseen kierrättämiseen. Viljely tapahtuu pientiloilla niiden toimintaedellytyksiä kehittäen ja aine- ja energiavirtoja pyritään kehittämään suljetummiksi ja näin välttämään riippuvuutta muiden alueiden ja ihmisten luonnonvaroista.

Tilamme ravinnehuolto perustuu biologisen typensidonnan lisäksi vesistönkunnostustoimenpiteistä saatavan biomassan kompostointiin ja näin saamme käännettyä ravinnevirran vesistöstä pelloille. Käyttämämme energia koostuu tällä hetkellä tuulisähköstä, puusta ja öljystä. Tulevaisuuden suunnitelmissamme on päästä myös energiantuotannon osalta omavaraisiksi ja ensiaskeleilla vähentää öljyn kulutus minimiin.

Ekotehokkuuden perustana on mahdollisimman monipuolinen tuotanto.

Peltoviljelyn avulla tuotamme juureksia, vihannesia, palko- ja öljykasveja sekä viljoja. Näistä tuotteista jalostamme helposti käytettäviä ja ravitsevia tuotteita jäsentemme tarpeisiin. Hyvin suunnitellun viljelykierron avulla saamme myös sidottua merkittävän määrän hiilidioksidia maaperään ja annamme näin oman panoksemme ilmastonmuutoksen torjuntaan. Vihannesviljelyä harjoitamme pääsääntöisesti kaista-kateviljelynä, joka parantaa maaperää ja lisää sen pieneliötoimintaa sekä sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja typpeä.

Kasvatamme myös hedelmäpuita, marjapensaita sekä muita monivuotisia puutarhakasveja avomaalla ja kasvihuoneessa. Hedelmä- ja marjantuotantomme tapahtuu alueilla, jotka eivät sovellu muuhun ruoantuotantoon. Kivisille moreenimäille perustettujen metsäpuutarhojen suurempaa sadontuottoa joudumme vielä muutaman vuoden odottamaan, mutta hieman maistiaisia olemme jo vuosittain saaneet. 

Tuotamme sadosta myös erilaisia valmiita ruokatuotteita, kuten hiutaleita, jauhoja, juureen leivottua leipää, pastaa, kaurajugurttia, hernefalafeleja ja seitania. Jatkojalostuksessa Oma maa käyttää sekä perinteisiä että paikallisia, resurssien käytön tehokkuuteen ja ekologisuuteen tähtääviä ruoanvalmistusmenetelmiä, yhdistäen näitä globaaleihin makuihin ja käytäntöihin. Tavoitteenamme on näin innovoida ja määritellä mitä ekologinen ruoka voisi olla tulevaisuudessa.

Taustalla on kumppanuusmaatalouden malli

Osuuskunnan toiminta perustuu kumppanuusmaatalouteen (community-supported agriculture eli CSA), jossa tuotanto vastaa jäsenyhteisön yhteisiin tarpeisiin ja kykyyn kehittää tuotantoa parhaalla katsomallaan tavalla. Kumppanuusmaatalous on paikallisen maanviljelijän ja paikallisten ihmisten muodostama yhteisö. Viljelijä ei myy tuottamaansa ruokaa tukulle ja sieltä eteenpäin kaupan ketjulle, vaan suoraan ihmisille.

Toiminta perustuu kumppanuusmaatalousmallin mukaiseen yhteistuotantoon. Osuuskunnan tuottajajäsenet työskentelevät tilalla, huolehtivat eläimistä ja valmistavat sadosta sesongin mukaisia ruokatuotteita. Ruokajäsenet puolestaan sitoutuvat satokaudeksi kerrallaan tilaamaan satokassia sekä osallistuvat toimintaan mm. pyörittämällä satojakoa, talkoilemalla ja osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Yhdessä huolehdimme maasta, jakaen ruuantuotannon ilot ja haasteet sekä oppeja kestävästä viljelystä. Näin juurrutetaaan myös toimintamalleja matkalla kohti kestävää elämäntapaa. Jaamme myös riskin sadosta, sillä joskus sataa liikaa tai sitten ei sada tarpeeksi. Kannattaa myös huomioida, että saatavan sadon määrä vaihtelee vuosittain. Kumppanuusmaatalouden periaatteen mukaisesti ruokajäsenet sitoutuvat osallistumaan tuotannon kustannuksiin niin hyvinä kuin huonoinakin satovuosina.

Kumppanuusmaatalous toimii hyvin siksi, että kumppanuus yhdistää aktiivisesti ihmiset, viljelijät ja maatilat. Oman ruoan viljelijä ja maa, jossa ruoka kasvaa, kannattaa tuntea! Me Oma Maassa uskomme, että ruoantuotannon tulisi edistää sekä ihmisten että planeetan hyvinvointia. Suhteemme luontoon sekä se, miten käytämme maata, määrittelee tulevaisuutemme. Maailma muuttuu syömällä!

Tutustu tarkemmin siihen mitä on kumppanuusmaatalous

Kumppanuusmaataloudesta Luontoliiton sivuilla

Avoin facebook-ryhmä kumppanuusmaataloudesta

KSL-opintokeskuksen video kumppanuusmaataloudesta

Omamaa on osuuskuntamuotoinen toimija

Osuuskunta Tuusulan Oma Maa on alun perin paikallisten viljelijöiden vuonna 2009 perustama tuottajaosuuskunta. Nykyiseen malliinsa, tuottajien ja kuluttajien yhteiseksi kumppanuusmaataloutta harjoittavaksi ruokaosuuskunnaksi Oma Maa muuttui vuonna 2014.

Osuustoimintaperustuu demokraattiseen päätöksentekoon sekä yhteisomistajuuteen. Ruokajäsenet voivat seurata ja osallistua osuuskunnan päätöksentekoon, vaikuttaa tilan viljelysuunnitelmaan sekä tehdä kumppanuustyötä osuuskunnalle esim. talkoissa tai osallistumalla tuotteiden jakeluun. Tuottajajäsenet sitoutuvat läpinäkyvyyteen toiminnassaan. Läpinäkyvyys taataan muunmuassa takuulla raaka-aineiden alkuperästä ja tuotantomenetelmistä, sekä avoimella yhteisellä päätöksenteolla. Lisäksi toiminnassa on mukana sijoittajia, jotka tukevat toimintaa positiivisen sijoittamisen kautta.

Tällä hetkellä toimintamme perustuu suureksi osin ihmisten vapaaehtoiseen työpanokseen. Tulevaisuuden osalta haluamme luoda yhteisön, joka tarjoaa jäsenilleen elämän perustarpeet, mahdollisuuden mielekkääseen ja reiluun työhön sekä asumiseen.