Osuuskunta Tuusulan Oma Maa on alun perin paikallisten viljelijöiden vuonna 2009 perustama tuottajaosuuskunta. Nykyiseen malliinsa, tuottajien ja kuluttajien yhteiseksi kumppanuusmaataloutta harjoittavaksi ruokaosuuskunnaksi Oma Maa muuttui vuonna 2014. Osuuskunnassa on tällä hetkellä noin 10 tuottajajäsentä ja 190 ruokajäsentä.

Osuuskuntalaisia kasvihuonetalkoissa kevättalvella 2017

Osuuskuntalaisia kasvihuonetalkoissa kevättalvella 2017

Osuustoiminta tarkoittaa osuuskunnan muodossa tapahtuvaa taloudellista yhteistoimintaa. Ruoantuotannon lisäksi Oma Maa kehittää uudenlaista kumppanuuteen ja solidaarisuuteen perustuvaa keskinäistä avunantoa tuottajien ja kuluttajien välillä pyrkien näin hämärtämään ryhmien rajoja. Tuottajajäsenien ja ruokajäsenien osuuskunnan kautta muodostama kumppanuussuhde tarjoaa viljelijöille tasaisen markkinan tuotteille ja kuluttajille ennalta sovitun virran luomuruokaa lähialueelta. Hyötyjen lisäksi osapuolet jakavat myös tuotannon riskejä, esimerkiksi huonon satovuoden tai hävikin aiheuttamat menetykset, kuten tasavertaiseen kumppanuuteen kuuluukin.

Osuustoimintaperustuu demokraattiseen päätöksentekoon sekä yhteisomistajuuteen. Ruokajäsenet voivat seurata ja osallistua osuuskunnan päätöksentekoon, vaikuttaa tilan viljelysuunnitelmaan sekä tehdä kumppanuustyötä osuuskunnalle esim. talkoissa tai osallistumalla tuotteiden jakeluun. Tuottajajäsenet sitoutuvat läpinäkyvyyteen toiminnassaan. Läpinäkyvyys taataan muunmuassa takuulla raaka-aineiden alkuperästä ja tuotantomenetelmistä, sekä avoimella yhteisellä päätöksenteolla.

Tällä hetkellä toimintamme perustuu suureksi osin ihmisten vapaaehtoiseen työpanokseen. Tulevaisuuden osalta haluamme luoda yhteisön, joka tarjoaa jäsenilleen elämän perustarpeet, mahdollisuuden mielekkääseen ja reiluun työhön sekä asumiseen.