Millainen on Oma Maan taloudellinen tilanne?

Vuonna 2021 Oma maa teki ylijäämäisen 117.679 euron tuloksen johtuen yksittäisen pitkäaikaisen velan mitätöinnistä. Osuuskunnan velat vähenivät. Ne olivat 31.12.2021 109.394 euroa, kun edellisen vuoden lopussa velkaa oli 244.219 euroa. Ylijäämäinen tulos pienensi myös kertynyttä alijäämää 73.659 euroon.

 

Ylijäämäinen tulos vähentää velkoja, mutta taloudellinen tilanne on edelleen tiukka

Vaikka velkaantuminen pienentyi oleellisesti, on osuuskunnan taloudellinen tilanne edelleen heikko. Laskelmien mukaan sadan tilaavan jäsenen määrällä pystytään kattamaan operatiivisen toiminnan kulut. Vuosina 2019 ja 2020 osuuskunta kykeni parantamaan operatiivista tulostaan kun satokassien määrät kasvoivat. Vuonna 2021 satokassien viikottainen tilausmäärä jäi keskimäärin 80:een.

Oma maa on pystynyt jatkamaan toimintaansa haastavassa taloudellisessa tilanteessa, koska jäsenviljelijä Jukka Lassila on antanut osuuskunnalle lainaa. Osuuskuntaan on tullut myös uusia jäseniä ja osuuspääoma on kasvanut 77.200 euroon.

 

Investoinnit pienentävät työtaakkaa ja antavat mahdollisuuden kehittämiseen

Vuonna 2019 havahduttiin siihen, että operatiivista tuloksen parantamiseen tarvitaan investointeja koneisiin ja kalustoon, taimiin sekä jatkojalostuksen kehittämiseen. Investoinnit aloitettiin kastelujärjestelmästä ja istutuskoneesta ja ne osoittautuivat pian välttämättömiksi hyvän sadon takaamiseksi. Esiin nousi tarve vahvistaa osuuskunnan omaa pääomaa.

 

Rahoituksen työkalut: lainapiiri ja osakeanti

Keväällä 2021 Oma maa perusti lainapiirin, jotta osuuskunta pystyisi tekemään kesän kasvukaudella tarvittavat investoinnit.

Lainapiiriin osallistui 35 jäsentä ja rahoitusta kerättiin yhteensä 22.720 euroa. Lainapiirin rahoituksella parannettiin kastelujärjestelmää, hankittiin henkilönostin, penkintekijä ja jatkojalostukseen liittyviä koneita ja laitteita sekä ostettiin mansikan, marjasinikuusaman ja viinirypäleen taimia yhteensä 17.678 eurolla. Loppuosa 5.042 euroa käytettiin vuodelta 2020 kertyneen investointivelan (yhteensä 16.120 euroa) maksuun jäsenviljelijä Jukka Lassilalle.

Lainapiiri perustettiin lyhytaikaiseksi siltarahoitukseksi siihen asti kunnes osuuskunta pystyisi vahvistamaan omaa pääomaansa osakeannilla. Osakeannin toteuttamisesta päätettiin vuoden 2021 lopussa. Osakeanti vähentää osuuskunnan velkaantuneisuutta, sillä se mahdollistaan lainapiirin lainojen takaisinmaksun ja niiden vaihtamisen osakkeiksi.

 

Tulos vuonna 2021

Oma maan ylijäämä vuodelta 2021 oli 117.679 euroa, kun osuuskunnan tulos vuonna 2020 oli 23.131 euroa alijäämäinen. Ylijäämän aiheutti poikkeuksellisen erän, pitkäaikaisen velan 156.253 euroa mitätöiminen, jolloin se kirjattiin liiketoiminnan muiksi tuotoiksi.

Vuonna 2021 Oma maan liikevaihto oli 130.945 euroa, laskien vuoden 2020 liikevaihdosta (142.975 euroa). Muihin tuottoihin kirjattiin vuonna 2021 yhteensä 158.426 euroa, kun vuonna 2020 kirjattiin vain 13.770 euroa.

Osuuskunnan kustannukset muodostuvat viljelijöille maksettavista alkutuotantomaksuista, tilalle ostetuista hankinnoista, kolmen työntekijän henkilöstökuluista, poistoista sekä kahden toimitilan vuokrista ja muista kustannuksista. Vuonna 2021 ostot pienenivät 78.159 eurosta 66.980 euroon. Henkilöstökuluihin ei tullut suuria muutoksia ja niihin käytettiin vuonna 2021 yhteensä 36.040 euroa.

 

Taulukko 1. Oma maan tuotot ja kulut 2019—2021.

 

Varat (31.12.2021)

Oma maan varat olivat 31.12.2021 yhteensä 35.724 euroa. Varat koostuvat maatalouskoneista ja kastelujärjestelmästä 14.769 euroa, saamisista 14.967 euroa sekä rahoista pankkitilillä ja kassassa yhteensä 5.987 euroa.

 

Taulukko 2. Oma maan varat 2019—2021.

Velat (31.12.2021)

Oma maalla oli 31.12.2021 pitkäaikaista, yli vuoden lainaa osuuskunnan jäseniltä yhteensä 7.860 euroa.

Lyhytaikaiset velat koostuivat ostoveloista 66.582 euroa, muista veloista 26.248 euroa ja siirtoveloista 2.580 euroa. Ostoveloista suurin osa (60.706 euroa) oli velkaa osuuskunnan jäsenviljelijöille. Muista veloista suurin osa (22.760 euroa) oli investointien rahoitukseen keväällä 2021 kerätyn lainapiirin lainoja. Siirtovelat olivat henkilöstökuluihin liittyviä eläke- ja muita henkilöstösivukulujen jaksotuksia.

 

Taulukko 3. Oma maan oma ja vieras pääoma 2019—2021.