Millainen on Oma Maan taloudellinen tilanne?


Viime vuosina Oma Maahan on liittynyt paljon lisää ruokajäseniä ja satokassien tilausmäärät ovat olleet nousussa. Oma Maan taloudellinen tilanne on tämän seurauksena parantunut, mutta edelleen on parannettavaa. Kertynyt alijäämä on yhteensä viime vuosilta noin 200.000 euroa. Osuuskunta on kuitenkin pystynyt toimimaan, koska Oma maan viljelijä Jukka Lassila on antanut osuuskunnalle pitkäaikaista lainaa.

Osuuskunnan vuosittaiset alijäämät ovat kuitenkin viime vuosina pienentyneet.

Operatiivisen tuloksen kehitys: 

VUOSI OPERATIIVINEN TULOS SIS. INVESTOINNIT
2009 - 10.000 € - 10.000 €
2020 - 23.060 € - 10.069 €

Kun vuoden 2020 osalta otetaan huomioon vuoden aikana tehdyt investoinnit on vuoden 2020 tulos sama kuin kuin vuonna 2019.


Vuodelle 2021 on tehty nollabudjetti, jonka mukaan tänä vuonna tuloilla pystytään kattamaan toiminnan kaikki operatiiviset kulut.

Osuuskunnan investointitarve


Vuonna 2020 investointien tarve nousi esiin vahvasti. Oma Maa osti toisen istutusyksikön vuonna 2019 ostettuun istutuskoneeseen. Lisäksi ostettiin taimipotin valmistuskone ja rakennettiin kausikasvihuone ja kastelujärjestelmää. Nämä investoinnit koettiin välttämättömiksi hyvän sadon takaamiseksi. Osuuskunnan nykyinen toiminta eli jäsenosuudet ja satokassimaksut eivät kuitenkaan pystyneet kattamaan näiden investointien rahoitusta. Siksi päädyimme ratkaisuun, jossa vuoden 2020 investoinnit kasvattivat velkaa Oma Maan viljelijälle

Oma Maalla on investointitarpeita vuosille 2021-2023 arviolta 150.000-200.000 euroa. Jotta investointeja pystytään jatkamaan ja samalla tervehdyttämään taloutta, osuuskunta vahvistaa omaa pääomaansa vuoteen 2024 mennessä osakeanneilla. Vuonna 2024 osakeantien turvin tehdyt investoinnit kannattelevat osuuskunnan toimintaa realistisesti.

Oma Maan tarkempiin taloudellisiin laskelmiin voi tutustua seuraavien dokumenttien kautta:

Oman pääoman hankkiminen

Oman pääoman hankkiminen tehdään osissa askel kerrallaan:

  • Maaliskuussa 2021 hyväksyttiin osuuskunnalle uudet säännöt, jotka mahdollistavat osakeannit ja niiden kautta oman pääoman muotoisen rahoituksen hankkimisen myös muilta kuin osuuskunnan jäseniltä.
  • Hallitus tulee ehdottamaan osuuskunnan kokoukselle osakeannin järjestämistä syksyllä 2021.
  • Lisätietoja osakeannista ja tähän liittyvä kampanja julkaistaan elokuussa 2021.

 

Lainapiirin käynnistäminen

Vuoden 2021 investointien tarve on kuitenkin jo kesällä, jotta ne tukisivat alkavaa viljelykautta ja helpottaisivat työskentelyä tilalla. Lainapiiri etenee seuraavasti:

  • Toukokuussa 2021 osuuskunta perusti lainapiirin kerätäkseen lyhytaikaista siltarahoitusta investointien tekemiseen ennen ensimmäistä osakeantia.
  • Helmikuussa 2022 lainapiirin lainat maksetaan pois ensimmäisen osakeannin tuotoilla.
  • Vuonna 2021 tehdään myös seuraavien vuosien osakeantien pohjatyötä, sillä talouden tervehdyttämiseksi oman pääoman hankinta jatkuu vuoteen 2024 asti.