Osuuskunta Tuusulan Oma Maa

Y-tunnus 2308690-0

Säännöt hyväksytty osuuskunnan sääntömääräisessä kokouksessa 17.6.2019.

1 § Osuuskunta Tuusulan Oma Maa, engl. Cooperative Our Land Tuusula.

2 § Kotipaikka Tuusula

3 § Osuuskunnan päätoimialaan kuuluu elintarvikkeiden tuotanto, jatkojalostus, myynti, kuljetus ja koulutustoiminnan järjestäminen ensisijaisesti jäsenilleen. Osuuskunta voi tarjota palvelujaan jäsenten lisäksi myös osuuskunnan ulkopuolisille tahoille.

4 § Osuuskunnassa on kaksi jäsenyystyyppiä: tuottajajäsen ja ruokajäsen.

Tuottajajäsen osuusmaksu on 1000 euroa, joka suoritetaan vuoden sisällä jäsenyyshakemuksen jättämisestä osuuskunnan kassaan. Tuottajajäsenyys oikeuttaa käyttämään osuuskunnan palveluita hallituksen määrittämällä tavalla. Tuottajajäsenyys oikeuttaa 20 ääneen osuuskunnan kokouksissa. Tuottajajäsenen osuusmaksu voidaan suorittaa myös apporttimaksuna.

Ruokajäsenen osuusmaksu on 200 euroa, joka oikeuttaa käyttämään osuuskunnan palveluita hallituksen määrittämällä tavalla. Ruokajäsenen osuusmaksu suoritetaan kuukauden sisällä jäsenyyshakemuksen jättämisestä osuuskunnan kassaan. Ruokajäsenyys oikeuttaa 1 ääneen osuuskunnan kokouksissa.

Jäsenellä on velvollisuus ottaa vain yksi osuus, mutta jäsenellä on oikeus saada useampia momenttien 1 ja 2 mukaisia osuuksia. Osuuksia voidaan antaa kumppanuusmaatalouden tukemiseksi. Jäsenellä voi kuitenkin olla enimmillään vain yhden tuottajajäsenyyden tai yhden ruokajäsenyyden oikeuttama äänimäärä osuuskunnan kokouksissa.

5 § Ylimääräistä maksua voidaan periä osuuskunnan toimintaa kehittäviin investointeihin enintään jäsenyystyypin varsinaisen osuusmaksun mukainen summa, tuottajajäseniltä 1000 euroa ja ruokajäseniltä 200 euroa. Ylimääräinen maksu peritään tilikauden aikana osuuskunnan yleisen kokouksen niin päättäessä. Ylimääräinen maksu määräytyy osuuksien lukumäärän tai jäsenen käyttämien palveluiden mukaan.

6 § Osuuskunta voi jakaa jäsenilleen ylijäämää, joka määräytyy jäsenen käyttämien palveluiden mukaan.

7 § Tilikausi on kalenterivuosi.

8 § Osuuskunnan hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenten tulee olla osuuskunnan jäseniä. Hallituksen kokoonpanon tulee edustaa tuottajajäseniä ja ruokajäseniä tasapuolisesti. Hallitukseen voi kuulua vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä. Osuuskunnan jäsenillä on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin.

9 § Osuuskunnan toiminimenkirjoitusoikeus on toimitusjohtajalla ja hallituksen puheenjohtajalla molemmilla yksin.