Tule mukaan kehittämään ainutlaatuista, ekologista ja yhteisöllistä ruokaosuuskuntaa Lassilan ja Kaukon luomutiloilla! Oma Maa on jo nyt monille esikuva siitä, kuinka elämän voi muuttaa kestäväksi ympäri maailman. Kestävä, uudistava maatalous on toiminnan ytimessä. Tällä viittaamme toimintaan,  jonka tarkoituksena on tyydyttää ympäröivän yhteisön tarpeet niin ruoan kuin muidenkin perustarpeiden suhteen. Tavoitteena on laajentaa toimintaa fossiilikapitalismista riippumattomaksi kokonaisuudeksi, ja lisätä omavaraisuutta myös siementuotannon ja energian osalta.

Oma Maa eroaa muista CSA-toimijoista erityisesti siinä, että toiminta on ympärivuotista ja tuotannolla pyritään kattamaan kokonaisuudessaan terveellisen ja ekologisen ruokavalion edellyttämä ravinnontarve.

Lue lisää Oma Maan kestävästä maataloudesta täältä >>

 

Tavoitteena tehdä Oma maasta 200 kotitalouden yhteisö

Vuonna 2021 Oma Maa tuottaa monipuolista ruokaa noin sadalle osuuskunnassa mukana olevalle kotitaloudelle. Tavoitteena on kehittyä ja kasvaa noin kahdensadan kotitalouden yhteisöksi. Viljelytoiminnan kehittämiseksi tarvitaan useita toiminnan kannalta keskeisiä koneita ja laitteita sekä esimerkiksi taimia. Koska näitä investointeja ei ole pystytty tekemään aiempina vuosina tarvittavia määriä on niin sanottu investointivelka kasvanut. Usean taloudellisesti vaikean vuoden jälkeen osuuskunnan taloudellinen tilanne on kuitenkin kohentunut. Vuodelle 2021 on tehty nollabudjetti, jolloin tuotoilla katettaisiin operatiiviset, eli päivittäiset viljelytoiminnan, kulut.

 

Oma maan kehittämis- ja investointisuunnitelma:

  1. Investoinnit tuotannon kehittämiseen entistä ekologisemmaksi: Pyrimme viljelemään polykulttuurisesti ja minimoimaan maanmuokkausta. Kehittämämme keinot vaativat erityiskalustoa.
  2. Kehitämme omaa taimi- ja siementuotantoa, mutta tarvitsemme toistaiseksi myös ulkopuolelta ostettuja taimia.
  3. Osa kalustostamme vanhenee ja tarvitsemme kaluston uusimista sekä maataloudessa että jatkojalostuksessa.

Tarve lisärahoitukselle on vuosina 2021–2023 150 – 200 tuhatta euroa

Oma Maan hallitus on yhdessä osuuskunnan viljelijöiden kanssa käynyt läpi kaikki investointitarpeet ja laatinut niistä investointilistan. Koska investointeja ei ole pystytty tekemään aiempina vuosina tarvittavia määriä ovat kaikki listan kohteet nyt tarpeellisia ja tärkeitä.


Investointien tekemiseksi osuuskunnan tavoitteena on kerätä vuosina 2021−2023 150.000−200.000 euroa investointipääomaa osakeantien avulla.

Osakeantien kautta Oma Maa tulee hankkimaan pääomamuotoista rahoitusta myös muilta kuin osuuskunnan jäseniltä. Ensimmäinen osakeanti tullaan järjestämään syksyllä 2021 ja lisätietoja osakeannista on tulossa näille sivuille elokuussa 2021.

 

Investointitarve on vuonna 2021 noin 50 tuhatta euroa

Osuuskunnan investointibudjetti vuodelle 2021 on 50.000 euroa. Tällä rahasummalla ostetaan maa- ja puutarhataloudessa tarvittavia koneita, parannetaan maata, lisätään ja uudistetaan viljelykasveja, rakennetaan kastelujärjestelmää, tehdään eläinten hyvinvointia parantavia uudistuksia ja päivitetään ruoan jatkojalostuksessa käytettäviä laitteita. Vuonna 2020 tehdyt investoinnit kasvattivat Oma Maan velkaa viljelijä Jukka Lassilalle noin 16.200 euroa (13.000 euroa + alv.) ja investointirahoitusta käytetään myös tämän velan maksamiseen.

Tarkempi vuoden 2021 investointilista on näkyvissä täällä >>

Investointilistan kohteita on priorisoitu tärkeysjärjestykseen sen mukaan, miten ne vaikuttavat Oma Maan toimintaan ja tuottavuuteen. Osuuskunnan toiminnassa ja olosuhteissa tapahtuvat muutokset saattavat kuitenkin muuttaa tärkeysjärjestystä tai jopa nostaa esille uusia, tärkeysjärjestyksessä nyt esitettyjen investointien edelle meneviä tarpeita. Investointilistaa ylläpidetään jatkuvasti, jotta jäsenille ja sijoittajille olisi läpinäkyvää se, mihin kerätyt rahat käytetään.

Osuuskunta perusti lainapiirin touko-kesäkuussa 2021.

Lainapiirillä kerättiin siltarahoitusta kevään 2021 investointeihin 23.020 euroa. Lainapiirin lainat maksetaan pois ensimmäisen osakeannin tuotoilla.

Lue lisää lainapiiristä täältä >>

Miksi lähden mukaan? Haluan olla mukana tukemassa erilaisia vaihtoehtoja matkalla kohti uudenlaista maataloutta.
lainakummi Kimmo Englund

Maanviljely Oma Maassa

 

Oma Maan ruoantuotanto yhdistää luonnonmukaisen maatalouden, regeneratiivisen viljelyn ja permakulttuurin menetelmiä, sopeuttaen ne paikallisiin olosuhteisiin. Käytämme viljelyn suunnittelussa jääkauden jälkeisen paikallisen luonnon historian tuntemusta, jonka avulla pyrimme luomaan polykulttuurisesta viljelystä eri aikakausien ekosysteemejä jäljitteleviä kokonaisuuksia. Haluamme toteuttaa ruoan tuotannon siten, että se palvelee mahdollisimman paljon ympäristöä, sen sijaan että keskittyisimme ympäristön muokkaamiseen niin, että se palvelisi vain ruoantuotantoa.

Oma Maa viljelee luonnonmukaisesti peltoviljelykasvien ja vihannesten lisäksi hedelmäpuita, marjapensaita ja muita monivuotisia puutarhakasveja avomaalla ja kasvihuoneessa. Ensimmäiset hedelmäpuut on istutettu yli 100 vuotta sitten ja uusia taimia on istutettu vuosittain. Edellisinä kahtena vuotena metsäpuutarhaan on istutettu paljon uusia hedelmäpuiden taimia. Metsäpuutarhaa ja peltometsäviljelyä halutaan laajentaa vuosittain, jolloin ruokakasseihin saadaan mukaan valikoima erilaisia kotimaisia luomuhedelmiä. Hedelmäpuut ovat pitkäaikaisia investointeja. Hedelmiä saadaan 5-10 vuoden kuluttua istutuksesta.
        
Regeneratiivinen peltometsäviljely perustuu eri kasvilajien yhdistelmien kykyyn parantaa maan viljavuutta esimerkiksi tuottamalla humuksen muodostumiseen tarvittavaa optimaalista lehtikariketta ja juuribiomassaa, parantamalla maan rakennetta sekä sitomalla ilmakehästä ravinteita ja vapauttamalla maaperän ravinteita kasvien käyttöön. Uudet istutettavat taimet valitaan siis aina kokonaisuutena, jossa jokaisella kasvilla on oma funktionsa.

 

Uskon Oman Maan toimintaideaan ja allekirjoitan Oman Maan arvot. Investointeihin osallistuminen on minulle investointi kestävään tulevaisuuteen.Yhdessä onnistumme!
lainakummi Sofia Laine