Tuluttaja

Tuluttaja eli tuottajakuluttaja (englanniksi prosumer) on käyttäjätuotantoon osallistuva henkilö, joka sekä tuottaa että käyttää tuottamaansa hyödykettä tai palvelua.

Yleisiä käyttäjätuotannon muotoja ovat mm. kumppanuusmaatalous ja kotitalouksien harjoittama energian tuotanto.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Tuluttaja